Veroilmoitus tehdään verkossa

Veroilmoitus verkossa -palvelussa keväällä 2012 tietoja ilmoitti kaikkiaan noin 565 000 asiakasta eli noin 40 % veroilmoituksen palauttaneista. Asiakkaat antoivat palvelusta runsaasti palautetta, joista peräti 76 % oli kiitosta, 17 % kehitysehdotuksia ja vain 7 % moitteita. Erityisesti asiakkaat pitivät palvelun etuna sen selkeyttä, yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä.

 

Digia on ollut vuosia Verohallinnon kumppani sähköisessä asioinnissa ja ollut mukana rakentamassa Veroilmoitus verkossa -palvelua. Monitoimittajaprojektina toteutettu hanke on saanut erittäin hyvät arvosanat sekä Verohallinnolta että palvelua käyttäneiltä kansalaisilta.

Verkossa täytetty veroilmoitus vapauttaa verovirkailijat rutiinityöstä vaativampiin tehtäviin, mikä tukee erinomaisesti valtionhallinnon tuottavuustavoitteita. Verotoimisto myös saa ilmoitukset valmiimpina, jolloin niiden täydennystarve on vähäisempi. Asiakkaan näkökulmasta asiointi on nopeampaa ja sen voi tehdä mukavammin kotoa käsin.

Digian ja Verohallinnon välinen sopimus uusittiin 1.8.2012. Uusitun sopimuksen myötä Digia jatkaa muun muassa Veroilmoitus verkossa -palvelun kehittämistä entistä monipuolisemmaksi ja laadukkaammaksi. Palvelun seuraavassa vaiheessa sen on tarkoitus kattaa henkilöasiakkaiden lisäksi myös liikkeen- ja ammatinharjoittajat.

Digia on myös mukana rakentamassa yhteisöille tarkoitettua palvelua tuloverotustietojen ilmoittamiseen sekä ylläpitämässä ja kehittämässä yritysten ALVEU-palvelua. ALVEU-palvelussa yritykset voivat hakea arvonlisäveron palautusta toisesta EU-maasta.