Palveluliiketoiminta kehittyi suotuisasti – kasvua tuoteliiketoiminnasta ja Qt:sta

Kotimaan palveluliiketoiminta kehittyi myönteisesti vuonna 2012. Tuoteliiketoiminnan osuus liikevaihdosta kasvoi merkittävästi, ja kasvua odotetaan myös tulevaisuudessa. Myös Qt-liiketoiminta kasvoi merkittävästi vuonna 2012.

 

Asiakasläheisyys ja toimialaymmärrys kotimaan liiketoiminnan perustana

Digian kotimaan liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti vuonna 2012. Asiakkaiden liiketoiminta elää jatkuvassa muutoksessa. Sähköisen asioinnin, verkkopalveluiden, asianhallinnan ja integraatioiden IT-ratkaisuilla on merkittävä osuus liiketoiminnan tehostamisessa. Kokonaisarkkitehtuurit ja liiketoimintaprosessien integraatio yrityksen arvoverkossa korostuvat entisestään.

Liiketoimintaprosesseja myös mobilisoidaan. Erilaisten kannettavien päätelaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten, teknologinen kehitys on ollut huomattavaa vuonna 2012. Myös järjestelmien käytettävyyden merkitys on kasvanut. Hyvä käytettävyys sitouttaa käyttäjiä ja tuo käyttöön tehokkuutta.

Kasvua tuotepohjaisesta liiketoiminnasta

Vuonna 2012 Digian päätavoite on ollut tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattaminen. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin, sillä tuoteliiketoiminnan osuus Digian liikevaihdosta on kasvanut merkittävästi vuoden aikana, ja kasvua odotetaan myös tulevaisuudessa.

Digian toimialakohtaiset ohjelmistoratkaisut -liiketoiminta keskittyy monistettaviin liiketoimintakonsepteihin ja -ratkaisuihin valituilla toimialoilla.


Qt:n kilpailukyky kasvaa entisestään

Digian Qt-liiketoiminta kasvoi merkittävästi vuoden 2012 aikana. Liiketoiminta kehittyi myös rakenteellisesti, kun Digia osti elokuussa 2012 Nokialta aiemmin omistamansa kaupallisen liiketoiminnan lisäksi avoimen lähdekoodin lisensoinnin, tuotekehityksen ja koko Qt-ohjelmistoteknologian tekijänoikeudet.

Qt-hankinnan myötä Digialla on erinomainen mahdollisuus kehittää paitsi Qt-teknologiaa, myös koko liiketoimintaa ja laajaa ekosysteemiä. Qt on ohjelmistokehittäjien työkalu, jolla voidaan kehittää ohjelmistoja tehokkaasti ja käyttöjärjestelmäriippumattomasti. Qt:n arvioidaan olevan erittäin kilpailukykyinen ohjelmistokehitysympäristö kaikissa johtavissa käyttöjärjestelmissä.