Tunnusluvut

Tunnusluvut, EUR 000

  2012 2011 2010 2009 2008
Liikevaihto 100 488  121 940 130 825 120 335 123 203
Liiketoiminnan operatiivinen tulos (¹ 8 196 8 084 17 164 16 936 13 437
Liiketoiminnan rahavirta 19 946 8 842 11 066 20 232 15 473
Tulos per osake ennen kertaluonteisia eriä (² 0,26 0,32 0,56 0,53 0,36
           

(¹ Liiketoiminnan operatiivinen tulos ei sisällä kertaluonteisia eriä. Tilikaudella 2009 kertaluonteisiin eriin kuului liikearvon alaskirjausta 23,8 miljoonaa euroa sekä toiminnan uudelleenjärjestelyvarausta 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2009 oli -7,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2011 kertaluonteisiin eriin kuului 25,4 miljoonaa euroa asiakassuhteiden ja liikearvon alaskirjausta ja 4,9 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausta. Tilikaudella 2012 kertaluonteiset erät sisältävät 1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulun organisaatiomuutoksiin ja käytyihin yt-neuvotteluihin liittyen. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2012 oli 6,9 miljoonaa euroa.

(² Tulos per osake ennen kertaluonteisia eriä on laskettu tilikauden tuloksesta ennen kertaluonteisten erien vaikutusta. Tulos per osake kertaluonteiset erät huomioiden oli vuonna 2009 -0,67 euroa/osake, vuonna 2011 -1,08 euroa/osake ja vuonna 2012 0,19 euroa/osake.